Yazar: Av. Hande Elverdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu. Bahçeşehir Üniversitesi Özel Hukuk bölümünde yükseklisans yapıyor. Londra’da yaşıyor. İngilizce ve Fransızca biliyor.