Yazar: Oğuzhan Aydın

Editör. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi.