Yazar: Oğuzhan Aydın

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi.